על חוזים עתידיים ועל אופציות בינאריות

  אם לדבר על מונחים פשוטים, זה בהחלט לדבר על אופציות בינאריות. מסחר באופציות בינאריות ומסחר נושא חוזים עתידיים בא לידי ביטוי בהבנה פשוטה של מסחר בשוק ההון. בוחרים אופציות בינאריות לצרכי מסחר מסיבה ברורה – הפשטות של העניין. מדוע רוב האנשים חוששים ממסחר באופציות מעוף? מה השוני בין מסחר בעל זרועות פתוחות לבין מסחר מגודר יותר? סודן של אופציות בינאריות בא לידי ביטוי בחוסר המחויבות להיות ידענים גדולים בשוק ההון.

  על אופציות בינאריות ועל מסחר

  המונחים היותר פשוטים מתחילים ונגמרים בנישה של אופציות דיגיטליות שהן גם אופציות בינאריות. בעוד שיטות מסחר אחרות מביאות מאמץ ויגיעה של למידה בתחום זה שנקרא חוזים עתידיים, שהרי אופציות בינאריות אינן דורשות ידיעות נרחבות בשטח. אופציה בינארית תדרוש מהסוחר זמן מועט ביחס לכל השאר. אין צורך להבין לעומק אלא את העיקרון של תנאי הרווח או ההפסד. דהיינו כל המסחר מתנהל למעשה על כלי פיננסי המורה ניחוש של 0 או 1 וכיאה לעולם המספרי, שעליו מנוהל כל המסחר, הכול מתחיל ונגמר ברווח או הפסד. אם חזה הסוחר נכונה, שהרי יזכה בכל הכסף ומאידך אם ניחש שלא נכון יכשל וכך לא יקבל את הסכום שעליו נקבעו הכללים מראש.

  מהן אופציות בינאריות?

  אז אולי דיברנו על אופציות בינאריות, חשוב לדבר על סיווגים ועל סוגי אופציות בינאריות. כיצד זה בא לידי ביטוי? אופציות בינאריות מתחלקות לכמה וכמה קטגוריות. הנישה הראשונית מתייחסת לסוג הנכס הקשור לאופציה. בגדול חשוב לציין כי עניין האופציה מתחיל ונגמר במהותה. מהות האופציה הבינארית היא ההסכמה מראש לרבות הסכמה על תשלום ידוע מראש. גם העניין של רכישה עתידית הוא חלק מהדבר והאפשרות לבצע עסקה בעתיד הינה גם אופציה בפני עצמה. סוג זה של עסקאות נקרא אף עסקאות של חוזים עתידיים.

  על אופציות ועל סיווגים

  הסיווג השני מתייחס לסוג הנכס, דהיינו האם מדובר בסחורה, מדד, מניה או אפילו מטבע חוץ? באמצעות איזה נכס הולכת להתרחש העסקה בפועל? האם ניתן לרכוש בעתיד באמצעות הנכס שאולי יעלה ואולי ירד? אופציות בינאריות הופכות משתלמות כאשר הן הופכות ברות ביצוע בנישה של מכר, כלומר היכולת להצליח ולמכור את הנכס ולגזור הצלחות עתידיות, הן בעצם כל התורה כולה. אופציות בינאריות יכולות להיות מסווגות גם על פי מועד או זמן מימוש בפועל. יש אופציות בינאריות אותן ניתן לממש רק בסיומה של העסקה, דהיינו אופציות בינאריות מסוג אמריקאי בעוד אופציות אירופאיות ניתנות למימוש ללא הגבלה במהלך כל התקופה ועד הפקיעה. בסופו של דבר, אופציות בינאריות מביאות לא מעט יתרונות הבאות לידי ביטוי בגידור ומיתון המסחר, דבר המאפשר ללא מעט אנשים לשים את החששות בצד ולסחור בצורה הנאותה ביותר בשוק מסחר ההון. אופציות בינאריות מביאות הסכם ידוע מראש, בו נכתבת האופציה ובה נכתבים מראש סכום העסקה, יכולות מכירה עתידית, תנאי מסחר וכל סייג כזה או אחר ההופך את המסחר לפחות מסוכן.